Warunki korzystania z usług

Warunki korzystania z usług

W kursie brać udział mogą osoby wyłącznie niekarane, oraz w stosunku do których nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.
Szczegółowy regulamin przebiegu kursu dostępny na zapytanie.